Information

Producenci

Dostawcy

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma EMPORIUM Trade & Investment z siedzibą w Rzeszowie.
  2. Można się z nami kontaktować elektronicznie, na adres: biuro@emporiuminvestment.pl  lub listownie, na adres: 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1a
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na udzielaniu odpowiedzi na zapytania składane w szczególności przez osoby zainteresowane naszymi usługami.
  4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu naszej firmy, tzn. przedsiębiorstwom świadczącym usługi informatyczne na naszą rzecz.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
  6. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
  8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Państwa pytanie.