Information

Producenci

Dostawcy

Oferujemy usługi związane z zarządzaniem procesami inwestycyjnymi. Obsługujemy realizację projektów inwestycyjnych polegających na budowie obiektów handlowo - usługowych, centrów handlowych, projektów deweloperskich. 

Inwestorom zapewniamy kompleksową koordynację procesu inwestycyjnego: od oferty terenu inwestycyjnego, poprzez prowadzenie negocjacji dotyczących zakupu terenu, negocjacji z biurami projektowymi, prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, negocjacji z firmami wykonawczymi, aż po komercjalizację / sprzedaż powierzchni.

 
 Nasze usługi obejmują:
   - ofertę terenu inwestycyjnego wraz z rozpoznaniem stanu władania i możliwości zabudowy,
   - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu,
   - wykonanie koncepcji komercjalizacji powierzchni wraz z kalkulacją zwrotu z nieruchomości,
   - obsługę procesu zakupu terenu: negocjacje, uzgodnienie warunków zakupu,
   - prowadzenie postępowań dotyczących wydania decyzji administracyjnych w zakresie pozwoleń
     na budowę, warunków zabudowy, warunków przyłączy itp.
   - prowadzenie procesu komercjalizacji powierzchni i doradztwo w tym zakresie,
   - negocjacje z biurami projektowymi i firmami wykonawczymi,
   - nadzór inwestorski na etapie budowy,
   - koordynację odbiorów budynków, wprowadzenia najemców, otwarcia obiektu
 - koordynację i obsługę sprzedaży w przypadku inwestycji mieszkaniowych.