Information

Producenci

Dostawcy

Oferujemy usługi geodezyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii GEODEZJI SATELITARNEJ GPS.

Szybkie i bezbłędne pomiary i wytyczenia: granic, działek, budynków, przyłączy.


Wykonujemy:

- inwentaryzacje powykonawcze budynków i przyłączy,

- wytyczenia projektowanych budynków i sieci uzbrojenia terenu,

- mapy do celów projektowych,

- podziały działek, nieruchomości,

- wytyczenia budynków,

- wytyczenia przyłączy,

- ustalenia granic, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,

- inne prace geodezyjne.

Kontakt: 501 298 398